keskiviikko 10. helmikuuta 2016

Sisäkorvaistute

Sisäkorvaistute (SI, englanniksi CI eli Cochlear Implant) on sähköinen kuulokoje. Se on tarkoitettu kuuroutuneille, vaikeasti ja erittäin vaikeasti kuulovammaisille henkilöille, joille tavallisen kuulokojeen antama apu ei ole riittävä. SI-hoidon avulla kuuro, kuuroutunut tai vaikeasti kuulovammainen lapsi voi kuulla samalla tavalla kuin huonokuuloinen lapsi.

Sisäkorvaistute muuttaa arkipäiväiset äänet koodatuiksi sähköisiksi impulsseiksi. Nämä impulssit ärsyttävät kuulohermoa, ja aivot tulkitsevat ne ääniksi. Aivot vastaanottavat äänet erittäin nopeasti, joten SI:n käyttäjä kuulee äänet heti niiden synnyttyä.

Ensimmäiset sisäkorvaistutteet tulivat markkinoille 1980-luvun alussa Englannissa. Suomessa istutteita on leikattu lapsille noin viidentoista vuoden ajan. Tällä hetkellä sisäkorvaistuteleikkaus ja sitä seuraava puheterapia on vaikea-asteisesti kuulovammaisina syntyvien lasten ensisijainen kuntoutusmuoto – noin 95 % diagnoosin saaneista leikataan.
SI-leikkaus on vaativa korvaleikkaus, jossa tarvitaan kirurgista erityisosaamista. Leikkauksen jälkeen haavan annetaan parantua noin kuukausi, minkä jälkeen istute aktivoidaan ja prosessori säädetään useilla säätökerroilla. Sisäkorvaistutetta käyttävien lasten kuntoutuksessa on käytössä käsite kuuloikä, joka tarkoittaa aikaa, joka on kulunut laitteen aktivoinnista.

Sisäkorvaistutteeseen perustuvan kuulonkuntoutuksen ennuste on pääsääntöisesti sitä parempi mitä aiemmin istute lapselle leikataan. Muualla maailmassa istutteita leikataan jo alle yksivuotiaille. Suomessa leikattavien lasten keski-ikä on noin 1 vuotta. Lapsen saamalla kuntoutuksella, kuten esimerkiksi puheterapialla, on ratkaiseva merkitys laitteesta saatavan hyödyn kannalta. Ennen kaikkea perheen ja itse lapsen mutta myös päiväkotien ja koulujen henkilöstön asenteen ja sitoutumisen on todettu vaikuttavan merkittävästi lapsen kuntoutumisen onnistumiseen.


SI-hoidon kustannukset ovat kalliita; yksi koje maksaa 20 000 – 27 000 euroa, jonka lisäksi tulevat leikkaus- ja kuntoutuskustannukset. Suomessa SI:n käyttäjälle laitteisto ja laitteen säädöt ovat maksuttomia. Laitteeseen kuuluvat paristot ja akut ovat maksuttomia 18 ikävuoteen saakka.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti